کارگاه دوره آموزشی «مدیریاری حرفه‌ای ویژه مسئولان دفاتر» برگزار شد.

کارگاه دوره آموزشی «مدیریاری حرفه‌ای ویژه مسئولان دفاتر»از تاریخ های 97/7/05و 97/7/12و 97/7/19 به مدت سه روز درمحل اتاق شورای دفترریاست دانشگاه تهران به همت مرکز "آموزش ضمن خدمت " برگزار گردید.
ابتدا در این نشست جناب آقای سید یوسف رضوی مدیرکل دفتر تدوین و نشر، مدیر هنری و صفحه آرایی ضمن خیر مقدم به مسئولان دفاتر گفتند: بخش قابل توجهی از موفقیت روساء و مدیران در گرو برخورداری از مدیریارحرفه ای و یا مسئولان دفاتر کارآمد قابل اطمینان است و ایشان تسریع کردند وضعیت آموزشی این شغل نیز، اوضاء چندان بهتری ندارد و همچنین گفتند نحوه برخورد و گفت و گوی حضوری، تلفنی با مراجعان، مشتریان،تنظیم وقت دیدار های مدیر، تنظیم کارپوشه، پشتیبانی از جلسات و مسائل روانشناختی مانند فشار روانی و روحیه آن هم در حد کلیات پراکنده و نامنسجم محدود شده اند و همچنین  ایشان مشکلات و مسائل حوزه دفاتر اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگترین مشکلات نظام اداری کشور در حوزه دفاتر است چراکه پرحجم ترین و پر دغدغه ترین مسئولیت را دارند و نوعی انتظارات از آنها بالا است. این درحالی است که روسای دفاتر با محدودیت های مالی و ابزاری نیز روبرو هستند.

ایشان بخش مهمی از وظایف مسئول دفتر را رازداری دانستند و گفتند خط قرمز هر مسئول دفتر در وهله اول رازداری بعد خوش فکری، هوشمندی، موقعیت شناسی، خیر خواهی، پختگی و زمانشناسی است و تسریع کردند اگر مسئول دفتری رازدار نباشد مسئول دفتر خوبی نخواهد بود. وی همچنین گفت اگر به  مسئولان دفاتر توجه بیشتری شود همیشه مدیران خوبی برای سازمانها خواهند بود.

آقای سید یوسف رضوی در این مدت سه روز کتاب خود را با موضوع مدیر یاری حرفه ای "رویکرد جامع کاربردی به وظایف و مهارت های مسئول دفتر و منشی" با موضوعاتی همچون وظایف و مهارت های ارتباطی،اخلاقی و رفتاری، حمایتی و نظارتی، اداری، دفتری برای روسای دفاتر تدریس کردند.
در این کارگاه همچنین روسای دفاتر دانشکده ها ، پردیس ها و موسسات تابع ضمن پرسش و پاسخ به برخی از مسائل و مشکلات و چگونگی روند حوزه کاری خود پرداختند.

 

 

 

 

 

 

 

http://ut.ac.ir/fa/news/6353/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-

 سایر مطالب خبری:نظرات کاربران:


نام:
ایمیل:  
متن نظر:
کد امنیتی:
 
   

طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد