ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶ کارمندان دانشگاه تهران از تاریخ ۱۲ خرداد به مدت ۱۰ روز کاری آغاز شد.

پيرو اطلاعيه‌هاي شماره ۳۹۱۲۶۵/۱۵۵ مورخ ۱۹/‏۱۲/‏۹۶‬ و شماره ۱۰۰۵۴/۱۵۵ مورخ ۲۶/‏۰۱/‏۹۷‬ در خصوص مشاهده و تأييد صحت اطلاعات افراد اعم از واحد سازماني، پست سازماني، فرم ارزيابي، نام مديران بلافصل و مافوق در سامانه مديريت عملكرد كارمندان و با عنايت به اين كه مقرر گرديد ارزيابي كليه كاركنان دانشگاه با توجه به اطلاعات موجود در سامانه پرسنلي و بر اساس احكام و ساختار سازماني پرسنل انجام شود، به استحضار مي‌رساند سامانه "مديريت عملكرد كارمندان" براي ارزيابي سال ۹۶ آماده بهره برداري مي‌باشد.

كليه افرادي كه نقش مدير بلافصل يا مافوق دارند و كليه كارمندان رسمي، پيماني، قراردادي و قراردادي خدماتي، ضمن مطالعه دقيق اين بخشنامه و اطلاع از ضوابط و مقررات مربوط به "دستور العمل اجرايي مديريت عملكرد"، به سامانه مذكور به نشاني: https://pms.ut.ac.ir مراجعه و با توجه به راهنماهاي موجود نسبت به انجام ارزيابي اقدام نمايند.

نكات و شرايط قابل توجه:

۱- مهلت ارزيابي از تاريخ ۱۲/‏۰۳/‏۹۷‬ لغايت 30/‏۰۳/‏۹۷‬ ‬ مي‌باشد، لذا شايسته است كليه پرسنل محترم در زمان مقرر نسبت به انجام ارزيابي اهتمام داشته باشند.

تبصره ۱: در اين سامانه، ارزيابي سلسله مراتبي نمي‌باشد و كليه كارمندان و مديران بلافصل و مافوق مي‌توانند به صورت همزمان ارزيابي را انجام دهند.

۲- تكميل فرم خود ارزيابي توسط همكاران منوط به ثبت توافق نامه (شرح شغل) مي‌باشد و در صورت عدم ثبت توافق نامه، امكان تأييد فرم خود ارزيابي ميسر نمي‌باشد.

تبصره ۲: مدير بلافصل مي‌تواند توافق نامه پرسنل خود را مطالعه نمايد ولي تأييد آن در اين مرحله از ارزيابي براي مدير الزامي نيست.

۳- با توجه به اينكه تكميل توافق نامه عملكرد در سامانه منوط به حضور فرد مي‌باشد لذا فقط كارمنداني كه حداقل دو سوم مدت دوره ارزيابي در دانشگاه حضور داشته‌اند، مشمول ارزيابي خواهند شد و افرادي كه در سال ۹۶ كمتر از مدت مذكور در محل خدمت بوده‌اند در اين سامانه ارزيابي نمي‌شوند. (پرسنل داراي مأموريت آموزشي، مرخصي بدون حقوق يا زايمان، بازنشسته نيمه اول سال ۹۶ و...)

تبصره ۳: كاركنان مشمول بند ۳ براي ارزيابي سال ۹۶، مطابق بند ۴ ماده ۲۰ "دستورالعمل مديريت عملكرد كارمندان" ارزيابي خواهند شد.

۴- با توجه به الزام رعايت توزيع نرمال، شايسته است كليه مديران بلافصل قبل از امتيازدهي فرم ارزيابي پرسنل زير مجموعه، از صحت و تعداد اسامي موجود در كارتابل خود اطمينان حاصل نمايند و چنانچه نام پرسنلي از قلم افتاده و يا اشتباهاً اطلاعات پرسنل ديگري در كارتابل باشد، مراتب به واحد ارزيابي منابع انساني اعلام شود تا موضوع مورد بررسي قرار گيرد. در غير اين صورت، پس از انجام و تأييد نهايي ارزيابي توسط مدير، امكان تغيير، حذف و اضافه پرسنل وجود ندارد.

تبصره ۴: براي پرسنل رسمي، پيماني، قراردادي و قراردادي خدماتي كه با توجه به بند ۴ بخشنامه، در سامانه "مديريت عملكرد كارمندان" ارزيابي نشوند، به دليل رعايت توزيع نرمال، خارج از سامانه و بعد از پايان مهلت ارزيابي، هيچ اقدامي به صورت فرم دستي انجام نخواهد شد و امتياز ارزيابي ايشان در سطح C محاسبه مي‌گردد.

۵- كليه همكاران مي‌بايست توافق نامه را ثبت و فرم خود ارزيابي كه ۵ امتياز دارد را تكميل نمايند و مابقي امتياز توسط مديران بلافصل (۷۰)، مافوق (۱۰) و ارباب رجوع (۱۵) اعطا خواهد شد.

تبصره ۵: امتياز قسمت ارباب رجوع با توجه به امتيازات و نظر دهي ارباب رجوع در سال ۹۶ از سامانه ارزيابي رضايتمندي از عملكرد كاركنان دانشگاه به نشاني: https://feedback.ut.ac.ir استخراج گرديده و ۱۵ امتياز ارباب رجوع براي كارمنداني كه فاقد نظر ارباب رجوع هستند، به نسبت سهم بين ساير ارزيابي كنندگان (خود فرد، مدير بلافصل، مدير مافوق) تقسيم خواهد شد.

۶- هر پرسنل توسط يك يا دو مدير به صورت مستقل ارزيابي مي‌شوند. با توجه به دستورالعمل مديريت عملكرد كارمندان، براي ارزيابي سال ۹۶ موضوع "تأييد" يا "عدم تأييد" امتياز توسط مدير مافوق حذف شده و ايشان به صورت مستقل ۱۰ درصد سهم امتياز دهي دارند.

تبصره ۶: امتياز دهي توسط مديري كه براي كارمندان نقش" مافوق" دارد، در سامانه الزامي نمي‌باشد.

۷- امتياز دهي ارزيابي ۹۶ با توجه به تعداد پرسنل در سطح سازماني هر واحد، در سه سطح A ، B و C انجام خواهد شد.

۸- چنانچه فرم ارزيابي توسط پرسنل در موعد مقرر تكميل نشود، امتياز آن به نسبت سهم بين ساير ارزيابي كنندگان تقسيم خواهد شد و پس از پايان مهلت ارزيابي، امكان ايجاد دسترسي براي افرادي كه فرم خود اظهاري تكميل نكرده‌اند، وجود ندارد.

۹- مديران بلافصلي كه در بخش‌هايي از واحدهاي دانشگاه بين ۱ تا ۴ نفر پرسنل دارند طبق بند ۱ ماده ۲۰ دستورالعمل مذكور فقط مي‌توانند تا سقف ۳۰ درصد از امتياز ارزيابي را به كارمندان خود تخصيص دهند و مابقي امتياز به مدير مافوق داده شده و سطح بندي اين دسته از همكاران توسط مدير مافوق انجام خواهد شد.

۱۰- امكان دسترسي به "سامانه مديريت عملكرد كاركنان" از خارج دانشگاه نيز از طريق "راهنماي خدمات فناوري اطلاعات" به نشاني: https://ithelp.ut.ac.ir و راهنماي استفاده از UTVPN ميسر مي‌باشد.

۱۱- كليه كاركنان مي‌توانند به منظور پيگيري جهت رفع مشكل احتمالي، از طريق "سامانه پشتيباني خدمات فناوري" به نشاني: https://its3.ut.ac.ir در دپارتمان "مديريت عملكرد كارمندان" درخواست خود را ثبت و نتيجه را نيز از همان روش پيگيري نمايند. بديهي است به اشكالات يا سوالات منعكس شده خارج از سامانه مذكور، رسيدگي نخواهد شد.سایر مطالب خبری:نظرات کاربران:


نام:
ایمیل:  
متن نظر:
کد امنیتی:
 
   

طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد