بخشنامه اعلام شروع ارزيابي سال 95 كليه واحدهاي دانشگاه در سامانه مديريت عملكرد

پيرو اطلاعيه شماره ۳۹۹۳۱۹/‏۱۵۵ مورخ ۲۵/‏۱۲/‏۹۵‬ در خصوص اعلام تغيير رويه براي ارزيابي عملكرد كاركنان در سال ۹۵ و با عنايت به مصوبات كميسيون منابع انساني دانشگاه و" دستور العمل اجرايي مديريت عملكرد"، به استحضار مي‌رساند سامانه "مديريت عملكرد كاركنان" براي ارزيابي سال ۹۵ راه اندازي و آماده بهره برداري مي‌باشد.

لطفاً تمام كاركنان، مديران بلافصل و مديران مافوق ضمن مطالعه دقيق اين بخشنامه و اطلاع از ضوابط و مقررات مربوط به مديريت عملكرد كاركنان دانشگاه، به سامانه مذكور مراجعه و با توجه به راهنماي موجود در سامانه نسبت به انجام ارزيابي اقدام نمايند.

فيلم آموزشي در خصوص آشنايي كلي با "دستورالعمل اجرايي مديريت عملكرد كاركنان" و نحوه اجراي آن به همراه فايل دستورالعمل و فايل بروشور تصويري و راهنما در صفحه اول سامانه "مديريت عملكرد كاركنان" به نشاني: pms.ut.ac.ir موجود مي‌باشد.

لازم به ذكر است از طريق "سامانه پيشخوان دانشگاه" به نشاني: my.ut.ac.ir نيز دسترسي به "سامانه مديريت عملكرد كاركنان" امكان پذير مي‌باشد.

نكات و شرايط قابل توجه:

۱- مهلت ارزيابي از تاريخ ۲۰/‏۰۴/‏۹۶‬ ‬ لغايت ۰۵/۰۴/‏‏۹۶ مي‌باشد، لذا شايسته است كليه پرسنل محترم در زمان مقرر نسبت به انجام ارزيابي اهتمام داشته باشند.

تبصره ۱: در اين سامانه، ارزيابي سلسله مراتبي نمي‌باشد و كليه كاركنان و مديران بلافصل و مديران مافوق مي‌توانند به صورت همزمان ارزيابي را انجام دهند، ولي مديران مافوق فقط براي پرسنل زير مجموعه خود امكان ارزيابي همزمان دارند و براي تأييد نهايي مي‌بايست بعد از اتمام ارزيابي توسط مديران بلافصل، اقدام كنند.

۲- با عنايت به دستورالعمل مذكور، ارزيابي كاركنان دانشگاه از سال ۹۶ به بعد در دو دوره ۶ ماهه و بر اساس توافق نامه عملكرد انجام مي‌پذيرد.

۳- با توجه به اينكه تكميل توافق نامه عملكرد در سامانه منوط به حضور فرد مي‌باشد لذا براي ارزيابي سال ۹۵ همكاراني كه در مأموريت آموزشي، مرخصي استعلاجي يا زايمان، بازنشسته در سال ۹۵ و... بوده و حضور نداشتند تكميل توافق نامه الزامي نيست و واحدها موظف هستند نسبت به اطلاع رساني به نحو شايسته به اين دسته از همكاران اقدام نمايند.

تبصره ۲: كاركنان مشمول بند ۳ براي ارزيابي سال ۹۶، مطابق بند ۳ ماده ۲۰ "دستورالعمل اجرايي مديريت عملكرد كاركنان" ارزيابي خواهند شد.

۴- با توجه به الزام رعايت توزيع نرمال، در صورتي كه در فايل اكسل ارسالي واحدها، نام پرسنلي از قلم افتاده باشد، بايد قبل از تأييد كارتابل توسط مديران بلافصل و مافوق، مراتب به واحد ارزيابي منابع انساني اعلام شود تا فرد مورد نظر به گروه اضافه شود در غير اين صورت، پس از تأييد نهايي مديران، امكان تغيير، حذف و اضافه پرسنل وجود ندارد.

تبصره ۳: براي پرسنل رسمي، پيماني و قراردادي كه به هر دليل در سامانه "مديريت عملكرد كاركنان" ارزيابي نشوند، به دليل رعايت توزيع نرمال، هيچ اقدامي خارج از سامانه و به صورت فرم دستي انجام نخواهد شد.

۵- توسعه فردي (تقدير، دوره آموزشي، عضويت كارگروه و...) از سامانه ارزيابي حذف گرديده و اين موارد در ارتقا رتبه شغلي كاركنان پيش بيني شده است. لذا كليه همكاران فقط مي‌بايست فرم خود اظهاري كه ۱۵ امتياز دارد را تكميل نمايد و ۸۵ امتياز مابقي توسط مدير اعطا خواهد داشت. با توجه به تعداد پرسنل در سطح سازماني هر واحد، امتياز دهي در دو گروه A و B انجام خواهد شد. (براي ارزيابي سال ۹۶ امتياز ارباب رجوع نيز اثرگذار مي‌باشد.)

تبصره ۴: چنانچه فرم ارزيابي توسط پرسنل در موعد مقرر تكميل نشود، ۱۵ امتياز آن، به مدير بلافصل واگذار مي‌شود و پس از تأييد مدير مافوق و پايان مهلت ارزيابي، امكان ايجاد دسترسي براي افرادي كه فرم خود اظهاري تكميل نكرده‌اند، وجود ندارد.

۶- اعضاي محترم هيأت علمي كه در پست‌هاي اجرايي به عنوان مدير بلافصل معرفي مي‌شوند، توسط مقام بالا دستي ارزيابي خواهند شد.

۷- هر پرسنل توسط يك يا دو مدير ارزيابي مي‌شود. امتياز مدير بلافصل توسط مدير مافوق تأييد يا رد مي‌شود. چنانچه مدير مافوق بخواهد امتياز يك پرسنل را تأييد نكند، بايد فرم وي را براي تغيير امتياز (كاهش يا افزايش)، به كارتابل مدير بلافصل عودت نمايد. لازم به ياد آوري است با عودت فرم يك نفر، فرم‌هاي ساير پرسنل نيز به كارتابل مدير بلافصل بازگردانده مي‌شود.

تبصره ۵: در صورت اجراي بند ۶، موضوع مي‌بايست توسط مدير مافوق به مدير بلافصل اطلاع داده شود تا ايشان مجدداً به كارتابل ارزيابي مراجعه نمايد.

۸- افرادي كه نمره ارزشيابي آنها در سال ۹۵ كمتر از ۷۰ باشد لازم است برنامه خود را جهت رفع كاستي‌هاي احتمالي كه باعث كسب نمره زير ۷۰ شده است در قالب فرم پيش بيني شده تكميل و به مدير بلافصل، مدير مافوق و اداره كل منابع انساني ارائه دهند. بديهي است صرفاً براي سال ۹۵ در صورت دريافت فرم مذكور از اين دسته از همكاران، حكم ترفيع پايه سالانه ايشان توسط اين اداره كل صادر مي‌گردد.

۹- براي امتياز دهي به پرسنل در گروه‌هاي A و B ضروري است امتيازها از ۰ تا ۱۰۰ متغير و متفاوت باشند و از اعطاي امتياز مشابه به كاركنان پرهيز شود.

۱۰- مديران بلافصلي كه در بخش‌هايي از واحدهاي دانشگاه حداقل بين ۱ تا ۴ نفر پرسنل دارند حذف شده و اين دسته از همكاران مستقيم توسط مدير بالاتر ارزيابي خواهند شد.

۱۱- امكان دسترسي به "سامانه مديريت عملكرد كاركنان" از خارج دانشگاه نيز از طريق سامانه "راهنماي خدمات فناوري اطلاعات" به نشاني: ithelp.ut.ac.ir و راهنماي استفاده از UTVPN ميسر مي‌باشد.

۱۲- كليه كاركنان مي‌توانند به منظور پيگيري جهت رفع مشكل احتمالي، از طريق "سامانه پشتيباني خدمات فناوري" به نشاني: its 3 .ut.ac.ir در دپارتمان "مديريت عملكرد كاركنان" درخواست خود را ثبت و نتيجه را نيز از همان روش پيگيري نمايند. بديهي است به اشكالات يا سوالات منعكس شده خارج از سامانه مذكور، رسيدگي نخواهد شد.سایر مطالب خبری:نظرات کاربران:


نام:
ایمیل:  
متن نظر:
کد امنیتی:
 
   

طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد