بخشنامه به تمام واحدها در مورد مرخصی استعلاجی كارمندان دانشگاه تهران

با عنایت به لزوم بررسی فوری مدارک پزشکی ارسال شده به کمیسیون پزشکی، متأسفانه تعداد زیادی از مدارک ارسالی ناقص بوده و یا با تأخیر ارسال می‌شود. لذا خواهشمند است همکاران امور اداری مدارک پزشکی اعم از اعضای هیأت علمی و کارمندان (رسمی و پیمانی و قراردادی) را با رعایت موارد ذیل به این اداره کل ارسال نمایند.
۱ - ضمن ارسال سریع و به موقع مدارک یاد شده (ارسال مدارک مشمول گذر زمان نشود)، ارائه اصل مدارک پزشکی جهت طرح در کمیسیون مربوطه الزامی است.
۲- نظر به اینکه همکاران قراردادی مشترک صندوق تأمین اجتماعی، در استفاده از مرخصی استعلاجی مازاد بر ۳ روز در هر نوبت، از نظر پرداخت حقوق ومزایا تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی هستند و از دانشگاه قطع حقوق می‌شوند، ارائه به موقع مدارک پزشکی از بروز مشکلات در بیمه و پرداخت حقوق توسط دانشگاه و تأمین اجتماعی جلوگیری خواهد کرد. بدیهی است عواقب پرداخت هرگونه حقوق و مزایای همکاران قراردادی مشمول صندوق تأمین اجتماعی که بیش از سه روز مرخصی استعلاجی دارند به عهده واحد محل خدمت خواهد بود.
ضمناً مدارک پزشکی که با تأخیر و ناقص به این مدیریت ارسال گردد، قابل بررسی در کمیسیون پزشکی نخواهد بود.

منبع: اداره كل منابع انساني دانشگاه تهرانسایر مطالب خبری:
انتخابات دورهفتم شوراي صنفي كاركنان دانشكده الهيات ومعارف اسلامي به صورت الكترونيكي برگزار شد.
انتخابات دورهفتم شوراي صنفي كاركنان مؤسسه لغت نامه دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي به صورت الكترونيكي برگزار شد.
انتخابات دورهفتم شوراي صنفي كاركنان مركز بهداشت و درمان دانشگاه تهران برگزار شد.
انتخابات دورهفتم شوراي صنفي كاركنان مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك به صورت الكترونيكي برگزار شد.
انتخابات دورهفتم شوراي صنفي كاركنان دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي به صورت الكترونيكي برگزار شد.نظرات کاربران:


نام:
ایمیل:  
متن نظر:
کد امنیتی:
 
   

طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد