دوره‌هاي آموزشي فصل تابستان مركز آموزش‌هاي ضمن خدمت در سال 1399

پيرو بخشنامه شماره ۱۰۰۳۲/‏۱۵۵ مورخ ۰۳/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬ دوره‌هاي آموزشي فصل تابستان مركز آموزش‌هاي ضمن خدمت به صورت آنلاين يا محتوا محور (در قالب فيلم يا جزوه‌هاي آموزشي) برگزار خواهد شد.

زمان‌بندي ثبت‌نام دوره‌هاي ضمن خدمت كاركنان در سال ۱۳۹۹ به شرح جدول ذيل مي‌باشد:

جدول زمان‌بندي ثبت‌نام دوره‌هاي ضمن خدمت كاركنان در سال ۱۳۹۹

رديف

بازه‌ ثبت‌نام

شروع ثبت‌نام

پايان ثبت‌نام

شروع دوره‌ها

پايان دوره‌ها

۱

بهار

۱۳۹۹/۰۲/۰۷

۱۳۹۹/۰۲/۱۰

۱۵/‏۰۲/‏۱۳۹۹

۱۵/‏۰۴/‏۱۳۹۹

۲

تابستان

۲۲/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬

۱۳۹۹/۰۴/۲۵

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳

پاييز

۱۳۹۹/۰۷/۰۶

۱۳۹۹/۰۷/۰۹

۱۳۹۹/۰۷/۱۵

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴

زمستان

۰۷/‏۱۰/‏۱۳۹۹‬

۱۳۹۹/۱۰/۱۰

۱۳۹۹/۱۰/۱۶

۱۳۹۹/۱۲/۲۸

 

ليست دوره‌هاي فصل تابستان ۱۳۹۹ از طريق اين لينك قابل مشاهده مي‌باشد. آخرين جزئيات برگزاري دوره‌ها در وب‌سايت داخلي مركز به آدرس stc.ut.ac.ir و از طريق منوي"سامانه مديريت آموزش كاركنان، مديران و اساتيد دانشگاه تهران" قابل مشاهده مي‌باشد.

در ادامه، توضيحات لازم در خصوص دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان دانشگاه تهران آورده شده است.

تعاريف:

كاركنان: منظور كليه كارمندان رسمي، پيماني، قراردادي و خدماتي مي‌باشند.

وب‌سايت داخلي مركز: منظور تارنماي اختصاصي مركز آموزش‌هاي ضمن خدمت كاركنان، مديران و اساتيد دانشگاه تهران به آدرس stc.ut.ac.ir مي‌باشد.

سامانه مركز: منظور"سامانه مديريت آموزش كاركنان، مديران و اساتيد دانشگاه تهران" مي‌باشد كه مختص دانشگاه تهران است و ثبت‌نام دوره‌هاي درون دانشگاهي از طريق اين سامانه صورت مي‌گيرد و از طريق وب‌سايت داخلي مركز قابل دسترس مي‌باشد.

رابط: مدير بلافصل هر فرد در آخرين دوره ارزيابي عملكرد كاركنان، به عنوان رابط در "سامانه مركز" تعريف شده است و تائيد دوره توسط رابط به منزله مجوز حضور فرد در آن دوره آموزشي مي‌باشد.

فرآيند ثبت‌نام در دوره‌هاي آموزشي مركز آموزش‌هاي ضمن خدمت دانشگاه تهران:

۱. همكاران محترم پس از ورود به " وب‌سايت داخلي مركز"، بر روي لينك " سامانه مركز" كليك كرده، و پس از ورود، در ستون سمت راست گزينه "درخواست آموزش" از طريق منو‌ي " تقويم دوره‌هاي آموزشي"، ضمن مشاهده ليست و برنامه زمان‌بندي دوره‌ها، نسبت به" ثبت‌نام اوليه" در دوره مورد نظر خود اقدام مي‌نمايند.‌‌‌‌‌‌

۲. رابط آموزش (مدير بلافصل)، مي‌بايست "ثبت نام اوليه" افراد زيرمجموعه در "سامانه مركز" را ظرف مدت سه روز تائيد يا رد نمايد. تائيد رابط (مدير بلافصل) هر كارمند مبني بر مجوز حضور نامبرده در دوره آموزشي مي‌باشد. باتوجه به برنامه‌ريزي اجرايي جهت برگزاري كلاس‌ها، عدم اظهارنظر رابط (مدير بلافصل) ظرف مدت مذكور، به منزله تأييد مي‌باشد. جهت دانلود فيلم راهنماي تائيد يا رد دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت توسط رابط (مدير بلا فصل) اينجا كليك نمائيد.

۴. كارشناسان مركز آموزش‌هاي ضمن خدمت، پس از تكميل ظرفيت دوره‌ها، نسبت به" ثبت‌نام نهايي" افراد در "سامانه مركز" اقدام مي‌نمايند. اطلاع‌رساني آخرين شرايط اجرايي مربوط به هر يك از دوره‌ها، از طريق "سامانه مركز"، ايميل و پيامك به هريك از ثبت‌نام‌شدگان نهايي صورت مي‌پذيرد.

تذكر مهم: كاركنان محترمي كه مايل به دريافت ايميل و پيامك مي‌باشند، در"سامانه پيشخوان دانشگاه" به نشاني my.ut.ac.ir اطلاعات ايميل و شماره همراه خود را تكميل يا بروز نمايند.

۵. كاركنان محترم موظف هستند، قبل از شروع دوره مورد نظر، به" سامانه مركز" مراجعه و در صفحه نخست آن، از طريق منو‌ي "آموزش‌هاي درخواست شده"، از نهايي شدن ثبت‌نام خود در دوره اطمينان حاصل نمايند. حضور افراد در دوره بدون" ثبت‌نام نهايي" امكان‌پذير نمي‌باشد.

۶. كاركنان محترم پس از شركت در دوره، مي‌بايست در مدت زمان اعلام شده -پس از پايان هر دوره- نسبت به تكميل "فرم ارزيابي دوره" در " سامانه مركز" اقدام نمايند و در صورت تكميل نكردن فرم مذكور امتياز دوره براي ارتقا رتبه شغلي منظور نمي‌گردد.

۷. پس از گذراندن موفقيت‌آميز دوره، گواهينامه دوره به صورت الكترونيكي صادر شده و در قسمت" سوابق آموزشي" در" سامانه مركز" براي هر فرد قابل مشاهده مي‌باشد (راهنماي پرينت گرفتن از "سوابق آموزشي" در صفحه نخست " سامانه مركز" موجود مي‌باشد).

فرآيند اخذ مجوز برگزاري دوره توسط واحدهاي دانشگاه تهران (برگزاري دوره در محل واحد يا اعزام كارمند به خارج از دانشگاه) و ثبت دوره در سامانه مركز:

واحدهايي كه درخواست برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي يا عمومي براي كاركنان خود را دارند يا لازم مي‌بينند تعدادي از كاركنان را براي برخي از دوره‌هاي خاص به ساير سازمان‌ها يا مؤسسات بيروني اعزام نمايند، مي‌بايست طبق فرآيند زير عمل نمايند:

۱. ارسال فايل "فرم شماره ۱: درخواست مجوز دوره (پيوست ۱) از طريق اتوماسيون اداري و از طرف معاون اداري و مالي واحد به رئيس مركز آموزش‌هاي ضمن خدمت دانشگاه تهران؛

۲. بررسي درخواست توسط مركز و در صورت نياز، طرح در "كميسيون آموزش‌هاي ضمن خدمت دانشگاه تهران" و اعلان نتيجه به واحد مربوطه. در صورت رد درخواست، خاتمه فرآيند و در صورت تصويب درخواست، ورود به مرحله ۳.

۳. در صورت تصويب درخواست و صدور مجوز، برگزاري دوره توسط واحد يا اعزام فرد به مؤسسه خارج از دانشگاه جهت شركت در دوره؛

۴. پس از برگزاري دوره، ارسال موارد: (۱) فرم شماره ۲: ليست شركت كنندگان به همراه نمره ارزشيابي (پيوست ۲)، (۲) محتواي دوره (اعم از فايل‌هاي آموزشي، فيلم وجزوات كمك آموزشي) و (۳) متن خبر برگزاري همراه با چند عكس، از طريق اتوماسيون اداري و از طرف معاون اداري و مالي واحد به رئيس مركز آموزش‌هاي ضمن خدمت؛ جهت ثبت دوره در" سامانه مركز".

۵. اقدام كارشناسان مركز نسبت به ثبت ليست شركت‌كنندگان دوره و فعال نمودن ارزيابي دوره مورد نظر در" سامانه مركز".

۶. تكميل"فرم ارزيابي دوره" در" سامانه مركز" توسط شركت‌كنندگان دوره در مدت زمان اعلام شده. در صورت عدم تكميل، امتياز دوره براي ارتقاي رتبه شغلي منظور نمي‌گردد.

ضوابط و مقررات دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت دانشگاه تهران:

۱. حداكثر ۱۲ ساعت دوره عمومي در يك‌سال براي كاركنان در "سامانه مركز" ثبت و ترتيب اثر داده خواهد شد. البته كاركنان مي‌توانند در صورت وجود ظرفيت و به جهت افزايش توانمندي‌ها از دوره‌هاي عمومي بيشتري استفاده نمايند. براي دوره‌هاي تخصصي، مراتب مورد بررسي و در صورت نياز، در "كميسيون آموزش‌هاي ضمن خدمت دانشگاه تهران" طرح و نتيجه در پرونده ذينفع ثبت خواهد شد.

۲. با توجه به اهميت ذكر شده در آئين‌نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي مبني بر برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي ارتقا سطح كارايي و اثربخشي فعاليت‌ها و توانمندسازي كاركنان در انجام امور محوله، جهت حضور كاركنان در دوره‌هاي آموزشي نياز به مرخصي ساعتي نمي‌باشد و واحد مربوطه مي‌تواند ساعت حضور كاركنان را به عنوان مأموريت ساعتي تلقي نمايد.

۳. امتياز دوره‌هاي تكراري و دوره‌هاي با عناوين مشابه در ارزيابي عملكرد كاركنان و ارتقا رتبه شغلي، لحاظ نمي‌شود. كاركنان محترمي كه از نظررابط (مدير بلافصل) نياز به بازآموزي دوره‌اي را دارند، در صورت وجود ظرفيت ثبت‌نامي و با ارسال معرفي نامه از طريق اتوماسيون اداري و از طرف معاون اداري و مالي واحد به رئيس مركز، امكان شركت در دوره‌ها را خواهند داشت.

۴. در دوره‌هايي كه آزمون به صورت الكترونيكي برگزار مي‌گردد، زمان ورود به آزمون، محدود و مشخص مي‌باشد و افراد صرفاً در همان ساعات ذكرشده مي‌توانند وارد" سامانه مركز" و لينك ورود به آزمون شوند. عدم شركت در آزمون به منزله‌ي غيبت در دوره مي‌باشد. راهنماي آزمون‌هاي آنلاين از طريق" سامانه مركز" در اختيار افراد قرار خواهد گرفت.

۴. غيبت (موجه يا غيرموجه) در بيش از يك چهارم از ساعات دوره منجر به عدم ثبت دوره براي فرد مي‌گردد و از حضور داوطلب در آزمون، جلوگيري به عمل خواهد آمد. نتايج نهايي شركت در دوره‌ها و غيبت افراد ثبت‌نام شده، به واحدهاي مربوطه اعلام مي‌گردد. به دليل محدوديت ظرفيت دوره‌ها، افرادي كه در دوره‌ها پس از ثبت‌نام نهايي، غيبت غيرموجه داشته باشند، تا پايان سال جاري، امكان ثبت‌نام در دوره‌هاي آموزشي را نخواهند داشت. در موارد ذيل غيبت موجه محسوب مي‌شود:

الف - فوت يكي از بستگان درجه يك؛

ب - بروز حادثه غيرقابل پيش‌بيني با مستندات كافي.

۵. كليه‌ي اطلاع‌رساني‌ها در مورد دوره‌هاي ضمن خدمت (اعم از دوره‌هاي فصلي يا دوره‌هاي موردي) براي كاركنان دانشگاه تهران، از طريق" وب‌سايت داخلي مركز" صورت مي‌گيرد.

۶. كاركنان محترم مي‌توانند سوالات، انتقادات و پيشنهادات سازنده خود را در قسمت "تماس با ما "در" وب‌سايت داخلي مركز" به نشاني stc.ut.ac.ir يا از طريق ايميل مركز به نشاني stc@ut.ac.ir يا اتوماسيون اداري ارسال نمايند.سایر مطالب خبری:نظرات کاربران:


نام:
ایمیل:  
متن نظر:
کد امنیتی:
 
   

طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد