اعتراض همكاران دانشگاه تهران به برخي تصميمات در حوزه كارمندان

واکنش رئیس شورای صنفی مرکزی کارکنان نسبت به اعتراض همكاران دانشگاه به برخي تصميمات در حوزه كاركنان به شرح ذیل تقدیم حضور می شود.

 

استاد ارجمند جناب آقاي دكتر نيلي احمدآبادي

رئيس محترم دانشگاه تهران

با سلام و احترام به استحضار حضرتعالي مي رساند، پيرو صدور بخشنامه نحوه ثبت حضور و غياب  همكاران از سوي معاونت محترم اداري و مالي دانشگاه و لزوم ثبت اثر انگشت جهت درج حضور و غياب كليه كاركنان دانشگاه، انتقادات و گلايه هاي زيادي از سوي همكاران محترم دانشگاه واصل گرديده است كه حسب وظيفه، به صورت ذيل دسته بندي گرديده و به حضور ارسال مي گردد. اميد اينكه در شيوه تعامل با همكاران محترم دانشگاه، تجديد نظر جدي صورت پذيرفته و شان و كرامت ايشان، بيش از اين مخدوش نگردد.

1- بخشي ازاعتراضات، به اجبار در ثبت اثر انگشت از تاريخ بيستم تيرماه جاري مي باشدكه به نظر مي رسد با توجه به شرايط موجود و موج جديد شيوع بيماري كرونا، نگراني به جايي بوده وضرورت داردكه مديران دانشگاه از جهت وظيفه اي كه در حفظ و ارتقاي سلامت همكاران دارند، از هرنوع اقدامي كه سلامت ايشان را به خطر اندازد، پرهيز نمايند. اين مهم نه يك توصيه اخلاقي كه يك وظيفه سازماني بوده و در شعار مسئوليت پذيري اجتماعي دانشگاه، تجلي يافته و تبعات اهمال دراجراي اين مسئوليت، متوجه تمام اعضاي محترم دانشگاه خواهد گرديد. لذا با عنايت به اين شعار، نمي توان به سلامت كاركنان اين دانشگاه بي توجه بود و صرفا اين مسئوليت را متوجه برخي اعضاي دانشگاه يا افراد خارج از دانشگاه، دانست.

2- عمده استدلال طرفداران ثبت اثر انگشت براي درج حضور و غياب سازماني، متوجه سواستفاده عده قليلي ازافراديست كه تردد منظمي نداشته يا كارت تردد خود را در اختيار ديگران قرار داده اند، فارغ ازاينكه اين موضوع تا چه حد مقرون به واقعيت باشد، اين عزيزان از يك نكته اصلي غافلند و آن اينكه، در دنياي امروز، روش كنترل فيزيكي افراد در محل كار با استفاده از هرنوع تكنولوژي تا حدود زيادي منسوخ شده و در عوض، استفاده از تكنولوژي براي اموري ازقبيل دور كاري، واجراي سياستهاي انگيزشي در راستاي افزايش تعلقات سازماني و حضور قلبي اعضا، جايگزين گرديده است. اما در وضعيت فعلي دانشگاه، متاسفانه عمده مشكل به عدم نظارت مديران و به ويژه مديران عضو هيات علمي باز مي گردد، چراكه بسياري از ايشان در محل مديريت خود حضور تمام وقت يا حتي بعضا پاره وقت هم ندارند، فلذا برخي از پرسنل ايشان نيز در قياس يا رقابت منفي با اين قبيل مديران، فضا و تمايل به بي نظمي هر چه بيشتر پيدا مي كنند. البته ذكر اين موضوع به منزله نفي برخورد با خاطيان احتمالي نمي باشد. اما عنايت داشته باشيد كه:" به خاطر چند فرد بي نماز، مسجدي را به آتش نمي كشند"

3- علاوه بر آنچه كه در سطور قبل معروض گرديد، آن چيزي كه باعث رنجش و ناراحتي كارمندان دانشگاه گرديده و متاسفانه برخي قراين و شواهد نيز آن را تاييد مي نمايد، برخود دوگانه و تبعيض آميز ميان اعضاي دانشگاه مي باشد كه اين مهم، به ويژه از زمان پيدايش و شيوع بيماري كرونا، آشكار تر گرديده است؛ چرا كه همكاران مشاهده مي نمايند كه عمده تضييقات و سياست هاي سختگيرانه، متوجه كارمندان بوده و اعضاي هيات علمي و دانشجويان در حاشيه امن و عافيت قرار گرفته اند و علي رغم صدور بخشنامه لزوم حضور در دانشگاه، چه بسيارند استاداني كه در ماه هاي اخير در دانشگاه و دانشكده محل كار و حتي ارايه دروس مجازي، حضور موثري نداشته اند، اما حقوق كامل ايشان پرداخت شده و از ساير مزايا از قبيل افزايش حقوق و حق التدريس و حق الحقيق نيز بهره مند مي شوند. در خصوص دانشجويان نيز حد اكثر مساعدت براي حذف دروس يا حذف ترم ايشان صورت پذيرفته است. اما در خصوص كارمندان، با وجود تاكيد و مصوبات صريح هيات دولت و ستادملي مبارزه باكرونا، سختگيري زيادي صورت مي پذيرد به نحوي كه علي رغم صراحت بخشنامه دولت مبني بر امكان دوركاري مادران شاغل يا همكاران مبتلا به بيماري هاي زمينه اي، اين موضوع در بخشنامه اخيرصادره از دانشگاه نيز سانسور شده و اجرا نمي گردد و بعضا بدون تهيه ملزومات اوليه بهداشتي، همگان را ملزم به حضور تمام وقت و فيزيكي در محل كار نموده اند كه اين قبيل افراد را در معرض خطر قرار داده و مسوليت اخلاقي و قانوني آن متوجه مديران دانشگاه مي باشد.

4- نكته ديگري كه ضرورت دارد مورد عنايت قرار گيرد، تعيين تكليف قانون و نظامات حاكم بر كاركنان دانشگاهها مي باشد، چراكه در شرايط خاص حاكم بر كشور و جهان ودر حالي كه اكثر سازمانهاي دولتي و حتي خصوصي، تمام همت خويش را مصروف صيانت از سلامت كاركنان خود نموده اند، متاسفانه در دانشگاه تهران، علي رغم اختياراتي كه قوانين متعدد و علي الخصوص قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور به دانشگاهها داده است و ايشان را از رعايت بسياري از قوانين عمومي معاف نموده، مشاهده مي شود كه با توجيهات عجيب و ادله ضعيف، تضييقات بسيار زيادي براي همكاران ايجاد نموده اند و با سختگيري هاي بعضا غير ضروري، موجب سلب اعتماد همكاران شريف دانشگاه مي شوند. از سوي ديگر با سياستهايي از قبيل حذف يا كاهش اضافه كار و كاهش مرخصي تشويقي تابستان و تصميماتي از اين قبيل، بر بسياري از سوءتفاهمات ميان كاركنان و مديران دانشگاه، دامن زده مي شود. 

5- جناب آقاي دكتر نيلي! استحضار داريد كه كارمندان دانشگاه به دليل شيوع بيماي كرونا در كشور و نيز افزايش شديد مشكلات اقتصادي و معيشتي، تحت فشار زايد الوصف روحي و رواني قرار دارند و متاسفانه اقدام وزارت علوم در عدم اجراي كامل مصوبه افزايش حقوق كارمندان، فضاي فكري و ذهني ايشان را بسيار مشوش نموده ومحيط را براي جولان افكارمسموم و مغرض در دانشگاهها فراهم نموده است، لذا استدعاي شوراي صنفي كاركنان دانشگاه تهران اينست كه در خصوص تعامل با همكاران شريف دانشگاه، مراعات و درايت بيشتري صورت پذيرد و اگر در شرايط و تنگناهاي موجود، دانشگاه نمي تواند مرهمي بر مصايب ايشان بگذارد، نمكي بر زخم ايشان نيز، پاشيده نشود. در پايان خواهشمند است ضمن بازنگري در بخشنامه صادره در خصوص حضور و غياب كاركنان و مرخصي تشويقي تابستان، ترتيبي مقرر فرماييد كه در سياستهاي انقباضي و سختگيرانه ساليان اخير از قبيل، ارتقا رتبه و اعطا پايه سنواتي،ساختار سازماني، ممانعت از ادامه تحصيل، نحوه پرداخت سختي كار و به طور كلي هر آنچه كه به موجب قانون و مصوبات هيات امناي محترم دانشگاه، جزو حقوق حقه كاركنان بوده و به دلايل مختلفي از جمله سلايق مديريتي يا كمبود بودجه، اجرا نشده است، بازنگري اساسي به عمل آيد.

                                                                                                                                                                                                                          با تجديد احترام و آرزوي توفيق

                                                                                                                                                                                                 شوراي صنفي مركزي كاركنان دانشگاه تهران-دوره ششمسایر مطالب خبری:نظرات کاربران:


نام:
ایمیل:  
متن نظر:
کد امنیتی:
 
   

طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد