سامانه مديريت عملكرد كارمندان دانشگاه فعال شد

سامانه مديريت عملكرد كارمندان دانشگاه به نشاني https://pms.ut.ac.ir از روز يكشنبه مورخ ۱۲/‏۰۸/‏۹۸‬ لغايت يكشنبه مورخ ۱۹/‏۰۸/‏۹۸‬ به مدت يك هفته براي"مشاهده اطلاعات" فعال خواهد شد 
۱. شايسته است تمام كارمندان دانشگاه با مراجعه به سامانه مذكور از منو"ارزياب" روي گزينه"تعيين ارزياب هر پرسنل" كليك نموده و در صفحه باز شده، نام واحد سازماني و نام مدير مافوق و مدير بلافصل خود را مشاهده نمايند و در صورتي كه موارد اعلام شده اشتباه مي‌باشد، مراتب را به كارشناس محترم امور اداري واحد اطلاع دهند.
۲. اعضاي هيأت علمي داراي پست اجرايي و كارمنداني كه نقش"مدير بلافصل" يا"مدير مافوق" دارند نيز مي‌بايست با مراجعه به"كارتابل ارزيابي عملكرد كارمندان" در صفحه اصلي سامانه، اسامي پرسنل خود را مشاهده و چنانچه در اسامي مغايرتي وجود دارد (نام فردي در كارتابل از قلم افتاده يا فردي اشتباه در كارتابل است)، موضوع را به كارشناس محترم امور اداري واحد منعكس نمايند.
۳. كارشناسان امور اداري موظف هستند با بررسي سامانه پرسنلي واحد مربوطه، از صحت اطلاعات"واحد سازماني"،"واحد مستقر" و همچنين احكام پرسنل و مديران مطابق با ساختار سازماني مصوب واحد اطمينان حاصل نمايند و در صورت مشاهده مغايرت، مراتب را به اطلاع كارشناسان اداري مستقر در اداره كل منابع انساني برسانند.
۴. در حين اجراي ارزيابي، جابجايي پرسنل يا تغيير مديران مافوق و بلافصل امكان پذير نمي‌باشد لذا هر گونه درخواست احتمالي مي‌بايست در مهلت مذكور اعلام شود.
۵. با توجه به اين كه اطلاعات سامانه مديريت عملكرد از اطلاعات موجود در سامانه پرسنلي بروز رساني شده است، امكان تغيير اطلاعات در سامانه مديريت عملكرد، تنها از طريق اصلاح اطلاعات سامانه پرسنلي ميسر مي‌باشد. لذا جهت رفع مشكل احتمالي موضوع فقط از طريق كارشناسان محترم امور اداري منعكس و پيگيري شود (از ارسال درخواست تغييرات به كارتابل كارشناس ارزيابي و يا ارسال پيغام در سامانه مذكور خودداري گردد).
۶. آن دسته از همكاراني كه به دلايلي اعم از مرخصي زايمان، مرخصي استعلاجي، مأمور به ساير دستگاه‌ها و… كمتر از دو سوم دوره ارزيابي (نيمه دوم سال ۹۷) در دانشگاه حضور نداشته‌اند، در اين سامانه، ارزيابي نخواهند شد.
۷. توجه: مديران بلافصل و مافوق بر اساس ساختار سازماني موجود در سامانه پرسنلي تعيين مي‌شوند، لذا كاركناني كه پست سازماني از اداره كل امور مالي دارند اما به عنوان رئيس حسابداري در ساير واحدهاي دانشگاهي مشغول به خدمت هستند، در سامانه مديريت عملكرد نمي‌توانند نقش "مدير بلافصل" داشته باشند (يعني امكان ارزيابي پرسنل زير مجموعه خود را ندارند). بنابراين ارزيابي همكاران حسابداري واحدها توسط معاونان محترم اداري و مالي در واحدهاي صف و مديران كل در حوزه‌هاي ستادي انجام خواهند شد.
۸. رؤساي حسابداري واحدها نسبت به كنترل اسامي مديران بلافصل و مافوق اهتمام داشته باشند، با توجه به مصوبات مربوطه، مدير بلافصل اين دسته از همكاران مديركل امور مالي و مدير مافوق، معاون اداري و مالي واحد محل خدمت ايشان مي‌باشد. در صورت مشاهده مغايرت، موضوع را به كارشناس امور اداري واحد اطلاع دهند.
۹. مهلت اعلام شده فقط براي مشاهده و اطمينان از صحت اطلاعات سامانه مي‌باشد لذا از تكميل توافق نامه يا فرم ارزيابي موجود در كارتابل در بازه مذكور خودداري گردد.
۱۰. ارزيابي نيمه دوم سال ۹۷ از تاريخ ۲۲ آبان ماه آغاز و تغييرات سامانه و شيوه نامه در بخشنامه‌هاي آتي اين اداره كل اطلاع رساني خواهد شد.سایر مطالب خبری:نظرات کاربران:


نام:
ایمیل:  
متن نظر:
کد امنیتی:
 
   

طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد