دستور العمل تهيه گواهي حقوق تمام پرسنل دانشگاه تهران

نظر به بوجود آمدن برخي از مشكلات در ارتباط با گواهي‌هاي كسر از حقوق صادره توسط حسابداري‌هاي واحدهاي تابعه دانشگاه، مقرر گرديد تمام گواهي‌هاي كسر از حقوق صادره براي همكاران محترم وام گيرنده و يا ضامن با امضاي مدير كل امور مالي و يا معاونين ايشان در اداره كل امور مالي دانشگاه انجام پذيرد و ضمناً صدور گواهي‌هاي كسر از حقوق براي تمام همكاران به روش ذيل صورت پذيرد:

۱- صرفاً متن موجود در پيش نويس اتوماسيون مورد پذيرش مي‌باشد و درخواست اتوماسيوني گواهي حقوق توسط شخص درخواست كننده ضميمه نامه باشد.

نكته: در خصوص پرسنلي كه سيستم اتوماسيون ندارند مي‌بايست تصوير آنكه با امضاي شخص متقاضي رسيده است ضميمه گردد

۲- ورود اطلاعات گواهي حقوق در سامانه حقوق و دستمزد دانشگاه و دريافت اطلاعات و ورود آن به نامه اتوماسيون

نكته: (صرفاً با احتساب گواهي‌هاي صادره قبلي در خصوص پرسنل رسمي و پيماني ۴ فقره گواهي حقوق و در خصوص پرسنل قراردادي ۲ فقره گواهي حقوق جهت بستگان درجه ۱ (همسر - فرزند -پدر - مادر - برادر و خواهر)

نكته: در خصوص پرسنلي كه قبلاً ۴ فقره گواهي حقوق دريافت نموده‌اند صرفاً در صورت ارائه تسويه حساب گواهي‌هاي صادره قبلي به تعداد تسويه شده‌ها مي‌توان گواهي صادر نمود به صورتي كه بيش از ۴ فقره گواهي حقوق فعال نمي‌بايست باشد

۳- تهيه پيش نويس نامه توسط واحد مربوطه (صرفاً متن موجود در پيش نويس اتوماسيون مورد پذيرش مي‌باشد)

۴ - متن پيش نويس مي‌بايست علاوه بر عنوان داراي " دريافت كننده ها" به شرح ذيل باشد

۱- تأييد كننده اول: رئيس حسابداري واحد مربوطه

۲- تأييد كننده دوم: كارشناس مديريت امور مالي بخش صدور گواهي حقوق سازمان مركزي دانشگاه (در حال حاضر سركار خانم مريم ناخدا مي‌باشند)

۳- امضا كننده: يكي از معاونين مديركل امور مالي دانشگاه (در حال حاضر سركار خانم نوفرستي ويا جناب آقاي مهدي احمدي تنكابني مي‌باشند)

۴- ثبت كننده نامه: پرسنلي كه در آن واحد مسئول ثبت نامه‌ها مي‌باشد. (مسئول ثبت پرديس‌ها، دانشكده‌ها و موسسه‌ها و...، نامه را ثبت و پرينت آن را با سربرگ واحد مربوطه تحويل متقاضي خواهد نمود)

ضمناً تاكيد مي‌گردد در صورت عدم رعايت رويه مذكور و صدور گواهي كسر از حقوق در خارج از چارچوب ذكر شده، گواهي صادره از نظر اين اداره كل فاقد اعتبار بوده و در صورت اعلام درخواست كسر از حقوق از سوي بانك‌ها و مؤسسات و...، وجوه تعهد شده از حقوق و مزاياي شخص امضا كننده گواهي مربوطه كسر خواهد شد.سایر مطالب خبری:نظرات کاربران:


نام:
ایمیل:  
متن نظر:
کد امنیتی:
 
   

طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد