گزارش هشتم مشارکت کارکنان در انتخابات شورای صنفی

به گزارش جناب آقای علیرضا کهن خاکی دبیر محترم هیات اجرایی انتخابات شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران، به اطلاع می رساند دوره ششم انتخابات با پيگيري هاي همكاران اجرائي و نظارت، طبق برنامه ريزي و هدف گذاري انجام شده براي با مشارکت تمام کارکنان 3(سه) واحد ذیل انجام گردید که به شرح ذیل گزارش آن تقدیم حضور می شود.

1-دانشكده دامپزشكي در روز  شنبه مورخ 1397/10/15 برگزار و جناب آقاي اسد بالال با 53 راي (عضو اصلي) ، جناب آقاي رسول عليزاده  با 53 راي عضو (عضو اصلي)، سركار خانم فتانه نادري نژاد با 50 راي (عضو اصلي) ،جناب آقاي ايرج اشرافي با 47 راي عضو (عضو اصلي) جناب آقاي سيد احمد موسوي با 42 راي (عضو اصلي)،جناب آقاي امين رستمي با 29 راي (عضو اصلي) و جناب آقاي سعيد محقوظيان با 28 راي (عضو اصلي) و جناب آقاي سيد صادق موسوي با 18 راي به عنوان نفر اول علي البدل و جناب آقاي غلامرضا شمس با 16 راي نفر دوم علي البدل انتخاب شدند. از بين 147 نفر كاركنان حائز شرايط راي 80 نفر در جلسه شركت و  با 79راي صحيح و1 راي باطل و با ميزان درصد مشاركت 55درصد انتخابات اين واحد پايان يافت.

2-دانشكده كارآفريني در روز  شنبه مورخ 1397/10/15 برگزار و سركار خانم چنور امين پور با 18 راي (عضو اصلي) و جناب آقاي مجيد حسين زاده با 14 راي نفر  علي البدل انتخاب شدند. از بين 35 نفر كاركنان حائز شرايط راي 32 نفر در جلسه شركت و با 32راي صحيح و با ميزان درصد مشاركت 91 درصد انتخابات اين واحد پايان يافت.

3- پرديس ابوريحان در روز  شنبه مورخ 1397/10/15 به عنوان آخرين واحد دور ششم برگزار و جناب آقاي اصغر برزين با 28 راي (عضو اصلي) ، جناب آقاي داود قندي با 28 راي عضو (عضو اصلي)، جناب آقاي علي نوري با 26 راي (عضو اصلي) ،جناب آقاي سيد حسين اميري  با 24 راي عضو (عضو اصلي) جناب آقاي قاسم حسيني با 24 راي (عضو اصلي)،جناب آقاي رضا مرادي با 22 راي (عضو اصلي) و سركار خانم مريم نيكوسير با 22 راي (عضو اصلي) و جناب آقاي سيد حميدسهرابي  با 21 راي به عنوان نفر اول علي البدل و سركار خانم زهرا باجلان با 21 راي نفر دوم علي البدل انتخاب شدند. از بين 152 نفر كاركنان حائز شرايط راي 56 نفر در جلسه شركت و  با 53 راي صحيح و3 راي باطل و با ميزان درصد مشاركت 37درصد انتخابات اين واحد پايان يافت.سایر مطالب خبری:نظرات کاربران:


نام:
ایمیل:  
متن نظر:
کد امنیتی:
 
   

طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد