عمومی:

دانشگاه تهران
دبیرخانه نظام پیشنهادها

سامانه خدمات کارکنان

                                             ​سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان

سامانه فراگیر آموزش
سامانه مشاهده فیش حقوقی
سامانه تردد و حضور و غیاب
اداره کل منابع انسانی خدمات رفاهی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان بازنشستگی کشوری
سازمان تأمین اجتماعی
سازمان بیمه خدمات درمانی
اداره کل بیمه سلامت استان
شرکت مسافرتی جهانگردی ایران دوستان
شرکت تعاونی تولید و توزیعی هیأت علمی دانشگاه تهران
هزاران سایت در یک سایت هزار سایت

شورای صنفی کارکنان:

http://sadafut.ir/

دانشگاه قم
دانشگاه بیرجند

دانشگاه امیرکبیر
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه سیستان و بلوچستان
دامپزشکی دانشگاه تهران
پردیس فارابی دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

دانشگاه شاهد
دانشگاه علوم کشاورزی شیراز
دانشگاه علوم کشاورزی ساری

سایر پیوندها:

دیوان عدالت اداری
نشانی دیوان عدالت اداری
معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور
مشاهده سوابق بیمه
سامانه کارکنان نظام اداری کشور


طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد