اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی:

رئیس مجمع عمومی: سرکار خانم دکتر فرح حبیبی

نایب رئیس مجمع عمومی: جناب آقای يداله يزداني

دبیر مجمع عمومی: سرکار خانم چنور امين پور

لیست نمايندگان مجمع عمومي شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران ( دوره ششم)

ردیف

نام واحد

نام و نام خانوادگي

1

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

عیسی مجردی

2

دانشکده علوم اجتماعی

فاطمه ربانی

3

دانشکده کاسپین

زاهد نوروزی ناو

4

پردیس ارس

عبدالله فتاحی

5

دانشکده اقتصاد

مریم احمدی

6

اداره کل انتشارات و چاپ

حسین محمدی

7

دانشکده زبانهای خارجی

آزاده غیبی زاد

8

پردیس البرز

داریوش انصاری

10

اداره کل امور خوابگاهها

رضا آزاد(دبیر مجمع)

11

اداره کل امور خوابگاهها

محب علی خزائی(رئیس)

12

دانشکده جغرافیا

دکتر منصور رضا علی

13

دانشکده معارف

معصومه هاشمي نيا

14

بیوفیزیک و بیو شیمی

طاهره نادری جلودار

15

فنی فومن

مجید یوسف پور

16

پردیس علوم

ماجد خلیل نژاد(دبیر مجمع)

17

پردیس علوم

مه لقا باانصاف(رئیس مجمع)

18

پردیس علوم

خدیجه عرب سلمانی(نائب رئیس)

19

دانشکده تربیت بدنی

جعفر بلالی

20

مرکز انفورماتیک

محمدرضا نویدی

21

معاونت خدمات آموزشی

دکتر سیما سالور

22

دانشکده ادبیات

یدا... یزدانی

23

موسسه دهخدا

معصومه عبداللهی

24

پردیس بین المللی کیش

جعفر احمدی نرگسه

25

معاونت پژوهشی

اصغر طاهری

26

پردیس هنرهای زیبا

آزاده دهفولی

27

پردیس هنرهای زیبا

بهروز عبدالمالکی

28

پردیس هنرهای زیبا

عبداله فرهنگی دورباش

29

اداره کل حراست و حفاظت فیزیکی

عباس عبدالمحمدی

30

اداره کل حراست و حفاظت فیزیکی

محمود مهرآبادی

31

اداره کل حراست و حفاظت فیزیکی

مهدی سنقری

32

دانشکده مدیریت

قربانعلی نوراله

33

دانشکده علوم و فنون

محمدرضا خلیلی

34

دانشکده دامپزشکی

اسد بالال

35

دانشکده دامپزشکی

رسول علیزاده

36

دانشکده دامپزشکی

فتانه نادری نژاد

37

دانشکده حقوق

میترا سیفی رستمی

38

مرکز بهداشت و درمان

دکتر فرح حبیبی

 

مرکز بهداشت و درمان

نازیلا اردستانی

39

موسسه ژئوفیزیک

ایرج روحی

40

موسسه ژئوفیزیک

حامد فتحی پور

41

موسسه ژئوفیزیک

مهرداد سنگ سفیدی

42

پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی

یوسف ساسانی(رئیس مجمع)

43

پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی

مهرانگیز پولادیان(دبیر مجمع)

45

پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی

   فرحناز ابراهیمی  

47

پردیس دانشکده های فنی

علی نوروزی

48

پردیس دانشکده های فنی

رمضانعلی رمضانپور

49

پردیس دانشکده های فنی

فرنوش بهرامی

50

مطالعات جهان

شیرخدا عسگری احمدآباد

51

امور دانشجوئی

وحید محبی

52

پردیس ابوریحان

اصغر برزین

53

پردیس ابوریحان

داود قندی( رئیس)

54

پردیس ابوریحان

مریم نیکوسیر( دبیر مجمع)

55

دانشکده کارآفرینی

چنور امین پور

56

حوزه ریاست و روابط عمومی

مهدی احمدی تنکابنی

57

حوزه ریاست و روابط عمومی

جواد عزیزی

58

حوزه ریاست و روابط عمومی

سید بهراد رضوی آل هاشم

59

حوزه ریاست و روابط عمومی

مریم لونی

60

پارک علم و فن آوری

مریم سادات طاهری

61

پردیس فارابی

سید جلال سیدی

62

پردیس فارابی

محمد آزاد میوه

63

پردیس فارابی

احمد احمدزاده

64

معاونت فرهنگی

جلال محمودی اخضر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد