تصاویرمشارکت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران در امر درختکاری و حفاظت از محیط زیست در پردیس شمالی دانشگاه تهران( پردیس شماره 2 فنی) اسفند ماه 1396طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد