تصاویرنشست مشترک اعضای شورای صنفی کارمندان دانشگاه های سراسر کشور با مدیرکل محترم دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علومطراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد