دانلود فرم های ضروری:


  اداری
فرمواحد مربوطه 
اساسنامه شورای صنفی دانشگاههای کل کشور شورای صنفی دانشگاههای دانلود فایل
بیانیه شورای صنفی دانشگاههای کل کشور شورای صنفی دانشگاهها دانلود فایل
شيوه نامه انتخاب كارمند نمونه سال 1397 دانشگاه تهران امور اداری دانلود فایل

  فرم ها


طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد