بدينوسيله از جنابعالي / سركار عالي دعوت مي‌شود در بيستمين جلسه مجمع عمومي دور پنجم شوراي صنفي دانشگاه، كه در روز يك شنبه مورخ ۲۷/‏۰۸/‏۹۷‬ رأس ساعت ۱۳:۳۰ لغايت ۱۵:۳۰ در دانشگاه اتاق شوراي پرديس فني برگزار مي‌شود، شركت فرمائيد. از كليه همكاران محترم درخواست مي‌شود اول وقت حضور پيدا كنند تا جلسه رأس ساعت برگزار شود.

دستور جلسه:
۱- ديدار با همكاران

۲- ارائه گزارش رئيس شوراي صنفي

۳- برنامه ريزي و هماهنگي جهت برگزاري انتخابات شوراي صنفي


Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد
طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
RSS Feed