اداره كل منابع انساني با همكاري مركز فناوري اطلاعات و فضاي مجازي دانشگاه اقدام به استقرار سامانه ثبت درخواست و تأييد مرخصي در كل دانشگاه و حذف روش دستي و كاغذي نموده است. بدين وسيله نكات ذيل به كليه كاركنان و مديران محترم دانشگاه ابلاغ مي گردد.

۱. از اول بهمن ماه سال جاري تنها روش ثبت درخواست انواع مرخصي روزانه براي كليه كاركنان دانشگاه، استفاده از سامانه ثبت درخواست و تاييد مرخصي مي باشد. كاركنان محترم بايستي از اين پس درخواست هاي خود را در سامانه ثبت نموده و تنها پس از تأييد آن (توسط مدير بلافصل خود) مي‌توانند از مرخصي استفاده نمايند. لذا از اين تاريخ ديگر امكان ثبت درخواست هاي مرخصي به صورت دستي در دانشگاه  فراهم نمي باشد.


Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد
طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
RSS Feed