اداره كل تربيت بدني دانشگاه در نظر دارد با هدف توسعه ورزش كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه مسابقات ورزشي كاركنان و اعضا هيأت علمي دانشگاه را در سال ۱۴۰۰ در رشته‌هاي زير برگزار نمايد:

شطرنج، دارت، شوت گل كوچك، شوت بسكتبال و تنيس روي ميز

زمان مسابقات: ۱۵ آذر تا ۲۰ اسفند

آئين نامه هر مسابقه به تفكيك در هر ماه براي يك رشته متعاقباً ارسال خواهد شد.

مسابقات اين دوره به صورت ويژه و به دليل شيوع ويروس كرونا به صورت تعديل شده، با در نظر گرفتن حداقل نفرات و با رعايت شيوه نامه‌هاي بهداشتي برگزار خواهد شد.


Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد
طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
RSS Feed