به استناد فصل هشتم آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه موضوع ماده ۵۵ و ۵۶ و تبصره‌های آن، نحوه استفاده، بازخرید و ذخیره مرخصی استحقاقی و تشویقی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱ - مرخصی سالانه برای اعضای رسمی، پیمانی و قراردادی در طول یک سال۳۰ روز می‌باشد.

         تأکید مدیریت دانشگاه بر استفاده کارمندان محترم، از یک ماه مرخصی در طول سال است. (به جز کارمندان محترمی که دارای سمت اجرایی می‌باشند)

2- برای اعضای رسمی و پیمانی حداکثر ۱۵روز مرخصی قابل ذخیره یا بازخرید و برای اعضای قراردادی حداکثر ۱۵ روز قابل بازخرید خواهد بود.


Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد
طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
RSS Feed