نشست صمیمی اعضای شورای مرکزی کارمندان دانشگاههای دولتی کشور با دکتر سعیدرضا عاملی،دبیر شورای انقلاب فرهنگی در روز چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

ابتدا در این نشست مهندس محمد یوسفی، رئیس شورای مرکزی صنفی کارمندان دانشگاههای دولتی کشور، ضمن معرفی اعضای کمیسیون ها، خواستار ارتباط این شورا با وزارت علوم برای پیشبرد اهداف دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها شد.

سپس دکتر سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن اشاره به این مطلب که جامعة کارمندان دانشگاهها با حدود ۱۰۰۰۰۰ نفر کارمند، برای جامعة در خور توجهی است، به نسبت استاد به کارمند اشاره داشت. همچنین، به شورای صنفی کارمندان پیشنهاد کرد رابطه‌ای منطقی با بدنة وزارتخانه و دانشگاه‌ها را با رویکرد کمک به حل مشکلات و مسائل کارمندان در کنار کمک مؤثر در زمینه‌های مختلف به کشور دنبال کنند و موارد را عملیاتی تعریف و با ارتقای دانش شورای صنفی در چند حوزة مهم از جمله موارد زیر پیگیری نمایند: رعایت شأن کارمندان، حقوق و مزایا، بازنشستگی و ایام فراغت. تأکید بیشتر وی بر گیرایی مشاغل و مهارت‌آموزی کارمندان در چارچوب دانشگاه جدید و دانشگاه آینده بود و خواهان ایجاد فضاهای عملکردی و عملیاتی و تدوین مهارت‌های لازم برای کارمندان شد.

 


Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد
طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
RSS Feed